Dil ve anlatım örnek soruları ve cevapları

Güvencilik büyük ünlü uyumuna uyan bir sözcüktür. (DOĞRU)
Ördek kelimesi küçük unlu uyumuna uymaz. (YANLIŞ)
Sabahçı kelimesi ünsüz benzeşmesine uğramıştır. (doğru)
Evin onu bu kelime grubunda ulama vardır. (doğru)
Biricik daracık bu kelimelerde ünlü türemesi olmuştur. (doğru)
Minik kelimesinin yanına “-cık” eki getirilerek “minicik” kelimesi oluştur buna ses düşmesi denir. (doğru)
Göl, taş” kelimelerinin basit yapılı sözcüklerdir. (yanlış)
“sakacı” kelimesinde “-cı” eki yapım ekidir. (doğru)
Anayasa, Yargıtay basit yapılı sözcüklerdir. (yanlış)
Kulak, kitaplık kelimesinden –lık eki yapım ekidir. (doğru)
Bahçede kelimesinde hem yapım hem de çekim eki almıştır. (doğru)
Düşünceden kelimesindeki hem yapım hem de çekim eki almıştır. (yanlış)
Hizmetçilik kelimesinden hem yapım hem de çekim eki almıştır. (yanlış)
Yemeğe, balığa” sözcükten unsuz yumuşaması vardır. (yanlış)
Doğa tırmanmak deki doğa kelimesi unsuz yumuşaması vardır. (yanlış)
Çocukça kelimesi doğru yazılmıştır. (doğru)
Cümleler birbirlerine bağlaçlarla bağlanıyorsa bağıl cümlelerdir. (DOĞRU)
Fiil cümleleri “me, ma, mez, maz” ile olumsuz yapılır. (DOĞRU
Burun ağız karın kelimeleri ek aldığında unlu düşmesi uyar.(doğru)
18 Ocak Perşembe buradaki gün küçük harfle yazılmıştır. (yanlış)
Çamaşırhane sözcüğü çamaşır hane şeklinde yazılmıştır. (yanlış)
İhtiyar doktora zor gelmişti cümlesinde (,) kaldırılırsa cümlede herhangi bir anlam bozulması olmaz. (yanlış)
Ne şair yaş döker ne aşık ağlar olumlu cümledir. (YANLIŞ)
İsim cümleleri değil ve yok kelimesi ile olumsuz yapılır. (DOĞRU)
Vatan al bayrağın dalgalandığı yer cümlesi olumsuz cümledir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için olun başka bir kavrama benzemesine basit cümle denir. (YANLIŞ)
Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir kavrama benzemesine karşılaştırma denir. (DOĞRU)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlanmış haline ön yargı denir. (YANLIŞ)
Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun bir şekilde sonuçlanmış haline varsayım denir. (DOĞRU)
KLASİK SORULAR

Somut anlamlı kelimelere denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir
Soyut anlamlı kelime denir?
Cevap: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklara denir.
Gerçek anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin akla gelen ilk anlamına gerçek anlam denir.
Mecaz anlam nedir?
Cevap: Sözcüklerin gerçek anlamlarından sıyrılarak başka sözcüğün yerine kullanılmasına mecaz anlam denir.
Kelime grubu nedir?
Cevap: En az iki sözcükten oluşan belli bir düzen içinde yan yana gelip bir bütünlük oluşturmuş sözcüklere denir.
Deyim nedir?
Cevap: Kalıplaşmış söz gruplarına denir.
Öğe nedir?
Cevap: Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
Cümlenin temel öğelerini yazımız.
Cevap: Özne yüklem.
Cümlenin yardımcı öğeleri yazınız.
Cevap: Nesne be tümleç.
Özne nedir?
Cevap: Yüklemin bildirdiği işi hareketi yapandır.
Yüklem nedir?
Cevap: Cümlede yargı bildiren çekimli öğeye nedir.
Tanım cümlesi nedir?
Cevap: Bir varlığın ne olduğunu bildiren cümlelere denir.
Önyargı nedir?
Cevap: Bir durum ya da olayın sonucunun ne olacağını bilinmeden onunla ilgili olumsuz bir yargıda bulunmaya denir.
Nesne nedir?
Cevap: Öznenin yaptığı işten etkilenen öğeye denir.
Karşılaştırma nedir?
Cevap: Bir varlık ya da kavramın daha belirgin hale gelmesi için onun başka bir varlık ya da benzetilerek anlatımdır.
Varsayım nedir?
Cevap: Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan bir durumun belli bir şekilde sonuçlandığını kabul etmeye denir.
17. Haber cümlesi nedir?
Cevap: Haber (zaman) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir.
18.Dilek istek cümlesi nedir?
Cevap: Dilek (tasarlama) kipleriyle çekimlenen cümlelere denir
19. Olumlu cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleştiği anlatan cümlelere denir.
20. Olumsuz cümle nedir?
Cevap: Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümlelere denir.
21. Basit cümle nedir?
Cevap: İçerisinde tek yargı bulunan cümlelere denir
22. Eş sesli sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere denir.
23. Eş anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.
24. Birleşik cümle nedir?
Cevap: Temel cümle ve yan cümleden oluşur.
25. Sırları cümle nedir?
Cevap: Cümlenin birbirleriyle nokta ve virgülle bağlanmış halidir.
26. Geçişli fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
27. Zıt anlamlı sözcük nedir?
Cevap: Birbirine karşı olan sözcüklere denir.
28. Geçişli fiil nedir?
Cevap Nesne olmayan fiillere denir.
28. Geçişsiz fiil nedir?
Cevap: Nesne olmayan fiillere denir.
29. sıfat nedir?
Cevap: Varlıkların durumunu, biçimini belirten sözcüklere denir.
30. Birleşik cümle nedir?
Cevap: İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamalı cümlelere birleşik cümleler denir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !